Lees meer over Studentenorganisaties
Leerlingorganisaties

Leerlingorganisaties zijn organisaties die opkomen voor de belangen van leerlingen. Leerlingen runnen deze organisaties zelf.

 

Er bestaan landelijke leerlingorganisaties, die zijn opgericht voor de belangenbehartiging van alle leerlingen in Nederland.
 
· LAKS
 
Daarnaast bestaan er ook leerlingorganisaties, medezeggenschapsraden of belangenorganisaties binnen scholen, die zijn opgericht voor de leerlingen van één bepaalde school. Daar kun je je bij aansluiten. Als jouw school niet zulke organisaties heeft kun je naar de site www.ruleyourschool.nl. Dit is een site van het LAKS waar je kunt zien hoe je zelf een leerlingenorganisatie kunt opstarten.
 
Speciaal voor scholieren in het middelbaar onderwijs bestaat het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit is een organisatie van, voor en door scholieren. 
 
Het LAKS:
· Organiseert activiteiten, zoals themadagen, websites, debatten en onderzoeken.
· Verstrekt informatie en advies aan scholieren, onderwijsorganisaties en aan de overheid.
· Levert een bijdrage aan de verbetering van het leef- en leerklimaat op school en de kwaliteit van het onderwijs.
· Zet jaarlijks de eindexamen klachtenlijn op (zie ook www.eindexamen.nu).
 
Vragen kun je telefonisch of per e-mail stellen. Meer informatie vind je op www.laks.nl
 
Eindexamenleerlingen kunnen hun klachten melden op de klachtenlijn. Zo krijgt het LAKS een overzicht van de problemen, verstoringen en fouten rondom het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Vaak kan hiervoor een oplossing worden gevonden.
 

 


Ervaringen
ga naar het forum >> post hier

Onderwerp reacties Laatst gepost
Studentenverengingingen Studentenorganisaties 1 10 april 2014 nieuwe reactie