Lees meer over Een baan!
Werken voor een baas

Wanneer je een baan hebt werk je voor een baas. Je bent dan in loondienst. Deze vorm van werken komt het meeste voor. Je baas regelt alle sociale premies waar je voor moet betalen.

 
In loondienst heb je een contract met je baas waarin alle belangrijke zaken zijn vastgelegd. Het is belangrijk dat je dit contract bewaart zolang je hier werkt. Als er dan ooit problemen zijn kun je het contract nog altijd nalezen om te kijken welke stappen je moet ondernemen.
 
Grote bedrijven hebben vaak een aparte afdeling voor personeelszaken. Deze afdeling regelt onder andere het aannemen van personeel, probleemafhandeling, arbeidsvoorwaarden, het contract en het loon. Hier moet je dan ook zijn wanneer je problemen hebt op je werk.
 
Wanneer je werkt voor iemand anders moet jij je houden aan zijn regels. Elk bedrijf heeft zo zijn eigen manier van werken maar is verplicht zich te houden aan de wet. Meestal zijn deze regels beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).  
 
De meeste mensen die voor een bedrijf werken, doen dat op basis van een arbeidscontract. In dit contract verklaar je dat je het werk zal doen dat je baas opgeeft. In ruil hiervoor krijg je loon. 
 
Arbeidscontract
Je bepaalt samen met je werkgever onder welke voorwaarden je gaat werken. Je onderhandelt bijvoorbeeld over je loonstrookje, reiskosten, het aantal uren dat je werkt, enzovoorts. Er zijn wel regels, bijvoorbeeld over de proeftijd, minimumloon, vakantie en ontslag. Die staan in het Burgerlijk Wetboek en de CAO. 
 
Bedenk van tevoren wat je wilt verdienen. Check welk salaris gebruikelijk is voor je functie en werkervaring. Op internet kun je bijvoorbeeld de loonschalen van veel CAO’s bekijken. Vergeet ook de andere ('secundaire') arbeidsvoorwaarden niet. Een premievrij pensioen of een goede reiskostenregeling kan bijvoorbeeld een iets lager salaris goedmaken.
 
Op papier
De belangrijkste afspraken moeten op papier staan. In ieder geval: je functie, de datum waarop je in dienst treedt, of je een vast of tijdelijk contract hebt, de proeftijd, je loon, het aantal uren dat je werkt, het aantal vakantiedagen, de opzegtermijn, of er een CAO van toepassing is en of er een pensioenregeling is. Het contract moet niet alleen op papier staan, maar ook door jou en je baas ondertekend zijn. Anders is het niet geldig.
 

 


Ervaringen
ga naar het forum >> post hier

Onderwerp reacties Laatst gepost
leger Een baan! 5 13 december 2013 nieuwe reactie