Lees meer over Inkomen
Hoe zit het met loon?

dollar signsVoor het werk dat je doet krijg je een vergoeding. Dat heet je salaris. Je salaris komt te staan op je loonstrookje. Als werknemer heb je recht op loon. Je loon bestaat meestal uit verschillende bedragen, bijvoorbeeld:
• Een vast bedrag per maand, week of dag. Maar een bedrag per stuk of gewicht is ook mogelijk, bijvoorbeeld per ingepakte doos of per kilo geplukte aardbeien.
• Vakantiegeld.
• Extra´s zoals een dertiende maand, eindejaarsuitkering, bonus of winstdeling.
• Toeslagen voor overwerk, ploegendiensten etc.
• Loon in natura, bijvoorbeeld huisvesting of maaltijden.
Wat je precies krijgt hangt af van de afspraken die je met je werkgever maakt en wat er in de CAO of bedrijfsregeling staat. In de sollicitatiefase kun je soms over je loon onderhandelen. Bereid je goed voor. Kijk van tevoren in de cao en doe de looncheck op loonwijzer.nl.

Bruto- en nettoloon

Het brutoloon is het loon voordat de sociale voorzieningen, verzekeringen, premies en belastingen eraf getrokken worden. Door deze premies en verzekeringen krijgen werknemers doorbetaald wanneer ze ziek zijn, arbeidsongeschikt raken, op vakantie gaan, verlof nemen of met pensioen gaan. Het nettoloon is wat je uiteindelijk uitbetaald krijgt.

 

Loonstrookje
Je werkgever moet je bij elke betaling een loonstrookje geven. Daarop kun je precies zien wat je betaald krijgt. Bedragen als vakantiegeld, dertiende maand, eindejaarsuitkering en toeslagen moeten apart op het loonstrookje staan. Verder moet je kunnen zien wat je aan belasting en premie betaalt. Je hoeft niet zoveel met een loonstrookje, maar het is wel handig om te controleren of je uren en je loon kloppen. Elk bedrijf gebruikt een eigen formulier voor het loonstrookje. Er is geen standaard model. Wat kan je zoal verwachten op je loonstrookje?
 

Gegevens van je baas.

Gegevens van jezelf inclusief het burgerservicenummer.

Het aantal dagen dat je hebt gewerkt in de periode en de dagen dat je ziek bent geweest. 

Wettelijk minimumloon voor jouw leeftijdscategorie. 

Premieloon dagen: het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Hiermee worden de hoogtes van je premies berekend. 

Loonheffingskorting: dit is een korting op de belasting die je moet betalen. Deze kan je maar bij één werkgever tegelijk toepassen.

Premies, sociale voorzieningen, verzekeringen en belastingen zoals: ziekenfonds, WW, pensioen, volksverzekeringen e.d. 

Belastbaar loon.

Het uiteindelijke nettoloon.

 

Voor meer informatie over je loonstrook kijk hier:

 

Je jaaropgaaf krijg je één keer per jaar. Je krijgt hem echt maar één keer en daarom is het belangrijk dat je hem goed bewaart. Je hebt je jaaropgaaf nodig om je belastingformulier in te vullen en eventueel geld van de belasting terug te krijgen.

Geen werk, toch loon
Wie niet werkt, krijgt ook geen loon. Maar er zijn uitzonderingen. Bij ziekte, vakantie en bepaalde soorten verlof krijg je bijvoorbeeld toch je loon doorbetaald.

 

Foto: Urban Hippie Love
 


Vakantiegeld

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld. Dit wordt ook wel vakantiebijslag, vakantietoeslag of vakantie-uitkering genoemd. Het is extra geld dat je bovenop je week- of maandloon krijgt. Je kunt ervan op vakantie gaan, maar je kunt er ook andere dingen van betalen.

Hoe hoog is het vakantiegeld?
Het vakantiegeld is meestal 8% van je bruto jaarloon, maar een hoger of lager percentage is ook mogelijk. Kijk in de cao welk percentage is afgesproken. In veel cao's staat ook een minimumbedrag genoemd. Er is een bovengrens voor mensen die meer dan drie keer het minimumloon verdienen. 

Wanneer krijg ik het vakantiegeld betaald?
Vakantiegeld bouw je op. Je krijgt het dus niet iedere maand uitbetaald, maar één keer per jaar. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld in mei of juni. Ga je uit dienst? Dan moet je werkgever het vakantiegeld dat je tot dan toe hebt opgebouwd meteen uitbetalen. Je werkgever moet belasting en premies op het vakantiegeld inhouden.


Wanneer krijg ik mijn loon uitbetaald?

Je werkgever moet het loon betalen na afloop van de periode die je hebt afgesproken. Maandloners krijgen dus iedere maand geld. De werkgever moet het loon meteen na het einde van de maand betalen. De meeste werkgevers betalen zelfs eerder, bijvoorbeeld rond de 25ste van iedere maand.

Uitzendkrachten en dagloners krijgen meestal per week betaald.

Wat als mijn werkgever te laat betaalt? Te laat je loon krijgen is vervelend. Je rekent op het geld: je moet de boodschappen of huur betalen. Daarom moet je werkgever rente plus een boete betalen als hij (veel) te laat betaalt.
Onderneem niet meteen actie als je werkgever een keer één of twee dagen te laat betaalt. Stuur wel een aangetekende brief als hij vaak, of veel te laat betaalt. Schrijf in de brief dat hij rente en boete moet betalen. Vraag advies aan je vakbond of een Juridisch Loket.

Betaalt je werkgever aan niemand loon uit? Dan heeft je werkgever waarschijnlijk betalingsproblemen. Misschien gaat hij failliet. Meldt dit bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV kan in zulke gevallen een speciale WW-uitkering betalen.


Hoe zit het met mijn loon als ik ziek ben?

Zieke werknemers hoeven zich meestal geen zorgen te maken over hun inkomen. De werkgever betaalt je loon door. Heb je geen werkgever meer? Dan krijg je een Ziektewetuitkering.

Loondoorbetaling
Je werkgever moet bij ziekte minstens 70% van je loon doorbetalen. Er is een ondergrens: het eerste jaar krijg je in elk geval het minimumloon (in verhouding tot het aantal uren dat je werkt).
De meeste werkgevers betalen meer dan 70% van het loon. Bijvoorbeeld het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. In de cao, rechtspositieregeling of je arbeidscontract lees je hoeveel je werkgever betaalt.

Je krijgt je loon doorbetaald zolang je ziek bent, maar maximaal 104 weken. Dat is bijna twee jaar. Soms moet de werkgever het loon langer dan twee jaar doorbetalen. Je kunt dit zelf met je werkgever afspreken, of het UWV zegt dat dit moet.

Loon én Ziektewetuitkering
Sommige werknemers hebben recht op loondoorbetaling én op een Ziektewetuitkering. Hun werkgever mag de Ziektewetuitkering aftrekken van het loon dat hij betaalt. Het gaat om de volgende mensen:
• Vrouwen die ziek zijn door hun zwangerschap of bevalling.
• Arbeidsgehandicapten die binnen vijf jaar na indiensttreding ziek worden.
• Orgaandonoren.
Kijk voor meer informatie op uwv.nl.

 

Bron: Modelsite Gemeenten


Ervaringen
ga naar het forum >> post hier

Onderwerp reacties Laatst gepost
WERKEN Inkomen 1 08 juni 2013 nieuwe reactie