Lees meer over Een baan!
Gedragsnormen en problemen op het werk

Chef

Op het werk kan je niet zomaar doen waar je zelf zin in hebt. Er zijn regels! Elk bedrijf heeft zijn eigen regels, normen en waarden. Sommige bedrijven willen dat je altijd 10 minuten van te voren aanwezig bent. Bij andere bedrijven laten ze je zelf het werk indelen. Dit is afhankelijk van het werk dat je doet en het soort bedrijf. Gedragsnormen worden vaak beschreven in de arbeidsvoorwaarden. Wettelijke gedragsnormen staan beschreven in de Arbowet. Niet alleen jij moet je aan de regels houden. De baas heeft ook regels waar hij/zij zich aan moet houden.
 
Op je werk kun je met allerlei problemen te maken krijgen. Je baas vindt misschien dat jij je werk niet goed doet. Of je krijgt te maken met discriminatie of seksuele intimidatie. Wat kun je aan deze problemen doen? 
 
Heb je een probleem met je werkgever?
Soms ontstaan er problemen op het werk tussen jou en je baas. Je kunt het ergens niet mee eens zijn waardoor je ruzie krijgt. Probeer eerst om het conflict niet uit de hand te laten lopen. Een open gesprek met je werkgever doet soms veel goed. Vraag ook eens aan vrienden hoe zij het probleem zouden aanpakken. Vraag anders advies aan je vakbond, de sociaal raadslieden of het Juridisch Loket
 
Als je er samen niet uitkomt, zijn er verschillende mogelijkheden om het conflict op te lossen. Je kunt kiezen voor bemiddeling of je kunt de rechter een uitspraak laten doen. In sommige gevallen kun je bij een speciale commissie terecht. Welke weg voor jou het beste is, hangt vooral af van het soort conflict dat je met je werkgever hebt. Soms is de sfeer zo erg verpest dat je beter weg kunt gaan.
 

Discriminatie op het werk 
Discriminatie is verboden, ook op het werk. Je werkgever moet mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, deeltijders en voltijders en gehuwden en ongehuwden gelijk behandelen bij de arbeidsvoorwaarden (loon, scholing, promotie etc.). Hij mag vrouwen bijvoorbeeld niet minder betalen omdat ze vrouw zijn. Opleiding en werkervaring kunnen natuurlijk wel voor verschillen zorgen. Met klachten over discriminatie bij het werk kunt u terecht bij de Commissie Gelijke Behandeling
 
Seksuele intimidatie 
Seksuele intimidatie kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn. Een paar voorbeelden van seksuele intimidatie zijn: iemand uitgebreid en langdurig bekijken, maken van vieze (obscene) gebaren, dubbelzinnige opmerkingen maken, intieme vragen stellen, iemand hinderlijk aanraken, enzovoort. Wat een handeling seksueel intimiderend maakt, hangt af van degene die het ondergaat. Gedrag is intimiderend wanneer jij het als onaangenaam, ongewenst of zelfs bedreigend ervaart. 

Seksuele intimidatie op het werk is een pijnlijke zaak. Je werkgever is verplicht beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk, bijvoorbeeld door het opstellen van een klachtenregeling en het instellen van een vertrouwenspersoon. Doet je werkgever niets op dit gebied, dan kun je een klacht indienen bij de arbeidsinspectie. Voor juridische hulp bij seksuele intimidatie kun je terecht bij het Juridisch Loket.
 
Social Media en het werk.
Er is veel discussie over dit onderwerp. Mag je nou wel of niet twitteren in de baas zijn tijd? Stel je voor dat je boos bent over een beslissing van je bedrijf en dit stuur je via Twitter de wereld rond. Dit geeft het bedrijf een slechte naam. Door zo'n actie is er een grote kans dat je ontslagen wordt. Informeer op je werk over de gedragsnormen met betrekking tot sociale media. Want sociale media kunnen ook juist positieve gevolgen hebben voor je bedrijf.

Bron: Modelsite Gemeenten 


Ervaringen
ga naar het forum >> post hier

Onderwerp reacties Laatst gepost
leger Een baan! 5 13 december 2013 nieuwe reactie