Lees meer over Een baan!
Wat is het CAO?

Bijna elke werknemer in Nederland krijgt wel eens te maken met een CAO. Dit staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een contract tussen vakbonden en werkgevers (of werkgeversorganisaties) waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden zoals loon, vakantiedagen en verlofregelingen. Vaak staan er ook afspraken in over scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen.

De afspraken in de CAO zijn vaak gunstiger dan die in de wet. In de CAO staat bijvoorbeeld vaak een hoger loon dan het minimumloon, of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum.
Veel CAO’s schrijven niet alles tot in de puntjes voor. Werknemers mogen dan op sommige punten zelf keuzes maken. Je mag bijvoorbeeld loon inleveren voor meer vakantiedagen, of op flexibele tijden werken. Zo’n CAO wordt vaak een CAO à la carte genoemd.

 

Voor wie geldt een cao?
In de CAO staat ook voor welke werkgevers en werknemers de afspraken gelden. Er zijn CAO's die maar voor één bedrijf gelden, bijvoorbeeld voor Philips of de NS (ondernemings-CAO). Er zijn ook CAO's die voor meer werkgevers in één bepaalde bedrijfstak gelden (bedrijfstak-CAO).

 

Veel bedrijfstak-CAO’s zijn algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van Sociale Zaken. De CAO geldt dan voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Ook werkgevers die geen lid zijn van de organisatie die de CAO heeft afgesloten, moeten de afspraken in de CAO dan nakomen.

Hoe weet ik of er voor mij een CAO is?
De meeste werkgevers vertellen tijdens de sollicitatieprocedure of er een CAO is en zo ja, welke. Je kunt er natuurlijk ook zelf naar vragen. In je arbeidscontract staat vaak een verwijzing naar de CAO.


Leden vaneen vakbond kunnen bij hun vakbond vragen of er een CAO is. Bel anders met het Ministerie van Sociale Zaken of kijk op rijksoverheid.nl of cao.startpagina.nl.

Hoe lang is de CAO geldig?

Meestal worden CAO-afspraken voor één of twee jaar gemaakt. Tegen het einde van die periode gaan de vakbonden en werkgevers(-organisaties) weer om de tafel zitten om een nieuwe CAO af te sluiten.

 

 

Bron: Modelsite Gemeenten 

Foto: Michel1972 & Roger Blackwell


Ervaringen
ga naar het forum >> post hier

Onderwerp reacties Laatst gepost
leger Een baan! 5 13 december 2013 nieuwe reactie