Lees meer over Een baan!
Vakantie en feestdagen

Hoeveel vakantiedagen heb ik?Vakantie
Elke werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het aantal vakantiedagen waar een werknemer minimaal recht op heeft is wettelijk vastgelegd. Ook de verschillende mogelijkheden voor het opnemen van vakantie zijn bij wet geregeld.
De vakantiewetgeving geeft werknemers en werkgevers de ruimte om samen afspraken te maken over vrije dagen, waardoor deze beter afgestemd kunnen worden op de individuele wensen en behoeften.

Je hebt recht op vakantie met behoud van loon. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een volledige baan is dat dus 4x5=20 dagen per jaar.

Vakantiedagen worden door het jaar heen opgebouwd. Werk je ergens korter dan een jaar? Dan worden je vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Werk je 25 uur in deeltijd dan heb je recht op 4x25=100 uur vakantie.

Meer vakantiedagen

Je hebt recht op een minimum aantal vakantiedagen, maar het is mogelijk dat je meer vakantiedagen krijgt. Denk bijvoorbeeld aan seniorendagen. Naarmate je langer bij een bedrijf werkt, kun je recht hebben op meer vakantiedagen.

Vakantie geregeld in de CAO

In een CAO kunnen afspraken staan over vakantierechten. Lees dus ook je cao erop na als je iets wilt weten over je vakantierechten.

 

Feestdagen

De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend dat ze vrij hebben op feestdagen en dat hun loon dan gewoon doorbetaald wordt. Toch is het recht op een doorbetaalde vrije feestdag niet wettelijk geregeld. Het staat meestal in de cao, bedrijfsregeling of in uw arbeidscontract. Maar is er niets geregeld, dan heb je dus geen recht op een betaalde vrije dag.

Welke dagen zijn feestdagen?

De meest gebruikelijke vrije feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. Het doorbetaald verlof op Goede Vrijdag en 5 mei is minder vaak geregeld. Sommige werkgevers geven hun werknemers eens in de vijf jaar vrij op 5 mei.
De meeste betaalde vrije feestdagen vallen samen met een christelijke feestdag. Maar mensen met een ander geloof zouden misschien veel liever vrij hebben op een feestdag die voor hen belangrijk is. Bijvoorbeeld met het Suikerfeest of het Holi-feest. In sommige cao's staat de mogelijkheid om op zo'n feestdag vrij te krijgen in plaats van op een christelijke feestdag. Vraag ernaar bij je werkgever.

Kan mijn baas eisen dat ik op een feestdag werk?

Het ligt eraan: wat is er geregeld in je CAO of arbeidscontract? Als er niets over in staat, kan je werkgever dat inderdaad eisen.

 

Bron: Modelsite Gemeenten 

 


Ervaringen
ga naar het forum >> post hier

Onderwerp reacties Laatst gepost
leger Een baan! 5 13 december 2013 nieuwe reactie